กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ GPS

มีกิจกรรมใหม่ 22 กิจกรรม

 

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยใช้ GSP

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีไฟล์ GSP, แผนการจัดกิจกรรม, ใบงานและเฉลยให้ Download ไปใช้ฟรี ๆ

การสร้างสื่อโดยใช้ GSP

การสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และชิ้นงานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

ตัวอย่างผลงาน GSP ที่น่าสนใจ

มีผลงานครู นักเรียนที่น่าสนใจมาให้ชมกัน

 
 
     
Share
comments