• banner pm-3-1
 • banner pm-3-3
 • ขอแนะนำหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ และคู่มือครู คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
 • พบกับเกม อัจฉริยะตารางร้อย และ 100 ปริศนาไม้ขีด

VDO Presentation


vdo

act butto 2

การ์ตูนคณิตศาสตร์

 • สื่อตัวใหม่ให้เข้าเข้าไปทดลองเล่น ชื่อว่าเทสเซลเลชั่น

วิดีทัศน์

 • วิดีทัศน์การอบรมครูทางไกล วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

act butto 2

act butto 2

 • Webboard คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 • Webboard สสวท.

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

แจ้งการประกาศการให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุประจำปีงบประมาณ 2555 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี้ หรือทางเว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst/index.php

 


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2554 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

 


ประกาศการรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (IESO)

 • e 1

  100 Table

   

Login