แบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ 

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

mathp1-5 mathp1-6

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

mthp2-03 mthp2-04

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Share
comments