ละไว้ในฐานที่(ไม่)เข้าใจ

ละไว้ในฐานที่(ไม่)เข้าใจ

Share
comments