การสอนคณิตศาสตร์ให้สนุก โดยใช้ Geometer's Sketchpad(GSP) ตอนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

การสอนคณิตศาสตร์ให้สนุก โดยใช้ Geometer's Sketchpad(GSP) ตอนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Share
comments