ยก"ตลาดสด" มาไว้ในห้องเรียน "คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน" เรื่องมันส์ ๆ ของ "การคาดคะเน"

ยก"ตลาดสด" มาไว้ในห้องเรียน "คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน" เรื่องมันส์ ๆ ของ "การคาดคะเน"

Share
comments