ติดต่อสาขา

  • สถานที่ตั้ง : สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา อาคารปฏิบัติการ ชั้น 5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ที่อยู่ : 924 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์ : 0-2392-4021 ต่อ 2502-2508
  • โทรสาร : 0-2381-3853


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Share
comments