วิดีทัศน์ การอบรมครูทางไกล วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

cover-2

สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาได้จัดอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ด้วยการอบรมโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการอบรมโดยตรงเป็นการอบรมด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยเริ่มอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และปีการศึกษา 2550 นี้จะจัดอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งการอบรมกำหนดออกอากาศ จำนวน 20 ตอน โดยออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 2550 ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00 น. - 11.00 น. เพื่อให้การอบรมนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นจึงได้นำมาเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของสาขาเป็นการเปิดโอกาสให้ครูที่สนใจและยังไม่ได้รับการอบรม เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

การบวกและการลบเศษส่วน

การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ

การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม

Share
comments