แบบฝึกทักษะ ความหมายเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

แบบฝึกทักษะเรื่องความหมายเศษส่วน   การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนสำหรับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เพื่อให้ทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม

มีแบบฝึกทักษะให้เลือกหลายแบบตามความต้องการคือ

1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความหมายเศษส่วน

2. แบบฝึกทักษะการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน (ป.4)

3. แบบฝึกทักษะการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน (ป.4)

4. แบบฝึกทักษะการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน (ป.5 - 6)

5. แบบฝึกทักษะการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน (ป.5 - 6)

6. แบบฝึกทักษะการคูณเศษส่วน (ป.5 - 6)

7. แบบฝึกทักษะการหารเศษส่วน (ป.5 - 6)

 

 *** ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด (111 KB)***

วิธีการใช้งาน

1. คลิกเลือกแบบฝึกทักษะตามที่ต้องการ เช่น แบบฝึกทักษะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

fraction

 

2. เลื่อกโจทย์โดยกดปุ่มสุ่มเลือกโจทย์  (ปุ่มด้านบน ขวามือของโจทย์ขอที่ 2.)

3. พิมพ์ใบงานโดยกดปุ่มพิมพ์แบบฝึกทักษะออกทางเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่ต้องการทำเป็นไฟล์ pdf ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็น Adobe Acrobat (ปุ่มตรงกลางใต้ปุ่มสุ่มโจทย์)

4.ดูเฉลยกดปุ่มเฉลย ซึ่งจะเฉลยเฉพาะคำตอบเท่านั้น (ปุ่มด้านล่าง)  ถ้าตองการดูเฉลยเต็มรูปแบบให้คลิกที่ วิธีทำ ของโจทย์แต่ละข้อ

ข้อแนะนำ  ในแต่ขั้นตอนถ้าต้องการนำเสนอโจทย์และเฉลยแบบเต็มจอให้กดปุ่ม F11

 

เครดิต : ขอขอบคุณ ครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  ผู้พัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดชุดนี้

เนื้อหาวิชาการ : อ.สมเกียรติ  เพ็ญทอง รักษาการผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.

                    อ.ภีมวัจน์  ธรรมใจ  นักวิชากร สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. (Web master)

Share
comments