การเปรียบเทียบเศษส่วน

การเปรียบเทียบเศษส่วน

Learning Object เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนี้แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนสองจำนวนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากัน ระดับที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนสองจำนวนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน และตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง และระดับที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วนสองจำนวนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน และตัวส่วนไม่เป็นพหุคูนกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเล่นได้ตามระดับความสามารถ ถ้าเลือกที่จะเล่นในระดับที่ 2 แต่เมื่อเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไรนัก ผู้เรียนสามารถถอยกลับไปเล่นในระดับที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 ได

    หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
    Share
    comments