ตัวอย่างผลงาน The Geometer's Sketchpad(GSP) ที่น่าสนใจ


ตัวอย่างผลงาน The Geometer's Sketchpad(GSP) ที่น่าสนใจ

GSP butter fly

เป็นกราฟที่เขียนในระบบ polar coordinate (พิกัดเชิงขั้ว) ในรูปของ cos(a@) x sin(b@) โดยที่ a, b เป็นค่าพารามิเตอร์ และ @ เป็นตัวแปรในระบบพิกัดเชิงขั้ว

สำรวจลักษณะของกราฟโดยทดลองเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ a, b(คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ GSP)

GSP-001

เป็นสื่อประกอบการสอนความหมายของเศษส่วน โดยที่สามารถเปลี่ยรูปภาพแสดงเศษส่วนได้โดยอัตโนมัติตามที่กำหนดได้ (คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ GSP)

GSP-011

เป็นสื่อประกอบการสอนเรื่องผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยม, รูปห้าเหลี่ยม, ..., รูป n เหลี่ยม (คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ GSP)

GSP-013

เป็นสื่อประกอบการสอนเรื่องผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยม, รูปห้าเหลี่ยม, ..., รูป n เหลี่ยม (คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ GSP)

3d-gallerry

เป็นสื่อแสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ

(คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ GSP)

GSP logo
Share
comments