การสร้างสื่อ ชิ้นงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา


การสร้างสื่อ ชิ้นงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยใช้ The Geometer's Sketchpad (GSP)

ตัวอย่างสื่อ / อ็อบเจกต์
รายละเอียด
ไฟล์ GSP
วิธีการสร้าง (pdf)

GSP pie

ที่มาของค่าพาย (Pi)

เป็นสื่อการสอนที่แสดงให้นักเรียนเห็นที่มาของค่าพาย (pi) ในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ของเส้นรัศมีรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมหนึ่งรอบ จะพบว่ามีร่องรอยคล้ายกลีบกุหลาบ 3 กลีบกว่า ๆ และเมือปล่อยใหเส้นรัศมีเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ จนกลับมาทับรอยเดิมจะพบว่าได้กลีบกุหลาบจำนวน 22 กลีบและเส้นรัศมีเคลื่อนไปได้ 7 รอบ (ค่าพายหาได้จาก 22/7)

gsp
icon acrobat

pythagorean tree

Pythagorean tree(ต้นไม้ของพีธากอรัส)

เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงจินตนาการของนักคณิตศาสตร์ที่ตั้งว่าถ้าเรามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABDC (สีเขียว) และมีรูปสามเหลี่ยม DCE (สีชมพู) ดังรูป ถ้าเรานำรูปดังกล่าวมาสร้างต่ที่ด้าน DE และด้าน CE ต่อไปเรื่อย ๆ รูปที่เกิดขึ้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ....

gsp
icon acrobat

Geodesignเครื่องมือกำหนดเอง

เป็นการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แล้วนำรูปเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นลวดลายเรขาคณิตที่สวยงามตามความคิด และจินตนาการของนักเรียน เสริมสร้างและฝึกฝนทักษะการออกแบบทางเรขาคณิตได้เป็นอย่างดี

gsp
icon acrobat
GSP logo
Share
comments