ตะลุยโจทย์การคูณ

ตะลุยโจทย์การคูณ

สื่อดิจิทัลตะลุยโจทย์การคูณนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปใช้ส่งเสริมความรู้สึกเชิงจำนวนให้กับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 และอาจใช้ฝึกทักษะในเรื่องการบวกจำนวนนับให้กับนักเรียนด้วยก็ได้

    หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้าม นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ


    Share
    comments