การลบจำนวนนับ โดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย

minus100

การลบจำนวนนับโดยใช้แผ่นตารางร้อย ตารางสิบ และตารางหน่วย

สื่อดิจิทัลการลบจำนวนนับโดยใช้แผ่นตารางร้อย ตารางสิบ และตารางหน่วยนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นสื่อการลบจำนวนนับ เชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนการลบ และแสดงให้เห็นถึงการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย และกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

             หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้าม นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ    Share
    comments