การบวกจำนวนนับ โดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย

การบวกจำนวนนับโดยใช้แผ่นตารางร้อย ตารางสิบ และตารางหน่วย

สื่อดิจิทัลการบวกจำนวนนับโดยใช้แผ่นตารางร้อย ตารางสิบ และตารางหน่วยนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นสื่อการบวกจำนวนนับ เชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนการบวก และแสดงให้เห็นถึงการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ และทดจากหลักสิบไปหลักร้อย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

          หมายเหตุ

  • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
  • สื่อนี้แจกฟรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้าม นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ


Share
comments