แบบฝึกทักษะการลบ

แบบฝึกทักษะการลบ

สื่อดิจิทัลเรื่องแบบฝึกทักษะการลบนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำสื่อนี้ไปให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการลบ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1. การลบที่ไม่มีการกระจาย 2. การลบที่มีการกระจาย และ3. การลบที่มีตัวตั้งและตัวลบเป็นจำนวนที่มีสามหลัก สื่อนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการฝึกทักษะการลบ

หมายเหตุShare
comments