แบบฝึกทักษะการบวก

แบบฝึกทักษะการบวก

สื่อดิจิทัลเรื่องแบบฝึกทักษะการบวกนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำสื่อนี้ไปให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการบวก โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1. การบวกที่ไม่มีการทด 2. การบวกที่มีการทด และ3. การบวกที่ีตัวตั้งและตัวบวกเป็นจำนวนที่มีสามหลัก สื่อนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการฝึกทักษะการบวก

หมายเหตุShare
comments