จำนวนนับ 1-100

จำนวนนับ 1-100

สื่อดิจิทัลนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องจำนวนนับ 1 -100 เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ครูสามารถนำสื่อนี้ไปจัดเป็นกิจกรรมเกมแข่งขันทางคณิตศาสตร์ได้

    หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้าม นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
    Share
    comments